“Home llumi” work in progress

Escorcolls al taller 3.11.98 Suspirs engarjolats en una estancia mentre el negre cobreix el tronja, en realitat es blau… Magia del color que juga a ser paraula i es perd baixan els esgraons de la Torre de Babel Dolç noi de rínxols atzabeja i pell de nacre Et...

Homage to conductor Josep Pons

On the 14th of January 2011 Josep Pons (orchestra conductor) and Javier Perianes (pianist) had their debut  performance with the BBC Symphony Orchestra at the Barbican Centre. Music by Ginastera Dances from Estancia Piazzolla Aconcagua: Concerto for Bandoneon De Falla...