Els sots feréstecs

  Església de Sant Pau de Montmany La Roda-soques La Roda-soques amb monyo Remordiment Mosen Llàtzer La llagaste Gossos de l´Aleix Dubtes Roda-soques amb creu Carbassot Roda-soques i ocellots Paisatge i Roda-soques Paisatge Gossos i tofona Al.legoria Mariagna i...