“Home llumi” work in progress

Escorcolls al taller 3.11.98 Suspirs engarjolats en una estancia mentre el negre cobreix el tronja, en realitat es blau… Magia del color que juga a ser paraula i es perd baixan els esgraons de la Torre de Babel Dolç noi de rínxols atzabeja i pell de nacre Et...