Follow Eva on
these Social Networks:

Eva Bosch

“Home llumi” work in progress

Escorcolls al taller 3.11.98 Suspirs engarjolats en una estancia mentre el negre cobreix el tronja, en realitat es blau… Magia del color que juga a ser paraula i es perd baixan els esgraons de la Torre de Babel Dolç noi de rínxols atzabeja i pell de nacre Et...