Els sots feréstecs

 

Església de Sant Pau de Montmany

La Roda-soques

La Roda-soques amb monyo

Remordiment

Mosen Llàtzer

La llagaste

Gossos de l´Aleix

Dubtes

Roda-soques amb creu

Carbassot

Roda-soques i ocellots

Paisatge i Roda-soques

Paisatge

Gossos i tofona

Al.legoria

Mariagna i els llençols

Paintings from 1995

Allegory 1995 SOL

Inferno 2005 NOT FOR SALE

Portrait of SH 2000

Shabba Rafai 2004

Sain John the Baptist 2000

Shadow on a boat 2000

Angel

Harlequin A 2007

Arabic writing 201

Homage to Rosa and Manolo 1995

Romance with a Dutch man 1886