• Eva's Blog 
Follow Eva on
these Social Networks:
  Follow Eva on Linked In Follw Eva on Twitter Follow Eva on Facebook

February 2, 2019

22 poemes (Versió econòmica amb il·lustracions en blanc i negre)

Filed under: Articles,Novels,Poems,Poems and prose,Uncategorized — Eva @ 3:47 pm

www.amazon.co.uk/22-Poemes-Eva-Bosch/dp/0244696632/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1549122196&sr=8-1&keywords=22+poemes+eva+bosch

November 21, 2018

22 poemes (Versió econòmica il·lustracions en blanc i negre)

Filed under: Poems — Tags: , , , , — Eva @ 5:56 pm

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

 

June 29, 2018

22 poemes

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.
22 poemes

January 30, 2017

El moli del pare

Filed under: Poems,Poems and prose — Tags: , , , — Eva @ 12:03 am

 

February 10, 2012

“Home llumi” work in progress

Filed under: Poems,Reflexions on work process — Eva @ 5:48 pm

Escorcolls al taller 3.11.98
Suspirs engarjolats
en una estancia
mentre el negre
cobreix el tronja,
en realitat es
blau…

Magia del color
que juga a ser
paraula
i es perd
baixan els esgraons
de la Torre de Babel

Dolç noi
de rínxols atzabeja
i pell de nacre

Et sento
en el raig de llum
que dibuixa ombres
al trespól mal enguixat

A la gatzoneta,
darrera del teló
la bola de foc
acaricia de nou
la finestra

El blanc del llenç
com un timid vel
amaga quimeras i mal sons

Escruixeix
el bes ben desat
dins la ment

Llavis
amb gust a cony
i Rioja

Rampells d´angoixa
esllevisats rodolan
cap al sot de la nit

Dins l’epíleg del record
geu la metáfora apressa,
i la prosa memoritçade

Es la nit de Carnastoltes
i disfraçada la mar
plora i plora avergonyida
donç no te baixamar

November 9, 2011

Ai! Gitano

Filed under: Poems — Tags: , , , , , , , , — Eva @ 6:56 pm

 


© Copyright 2012 EVA BOSCH ALL RIGHTS RESERVED