• Eva's Blog 
Follow Eva on
these Social Networks:
  Follow Eva on Linked In Follw Eva on Twitter Follow Eva on Facebook

March 4, 2016

Els sots feréstecs

Església de Sant Pau de Montmany

La Roda-soques

La Roda-soques amb monyo

Remordiment

Mosen Llàtzer

La llagaste

Gossos de l´Aleix

Dubtes

Roda-soques amb creu

Carbassot

Roda-soques i ocellots

Paisatge i Roda-soques

Paisatge

Gossos i tofona

Al.legoria

Mariagna i els llençols

February 24, 2012

Tate Modern – 20/07/2011 “The caveman in Miró: a brief encounter”


© Copyright 2012 EVA BOSCH ALL RIGHTS RESERVED