• Eva's Blog 
Follow Eva on
these Social Networks:
  Follow Eva on Linked In Follw Eva on Twitter Follow Eva on Facebook

March 4, 2016

Els sots feréstecs

Església de Sant Pau de Montmany

La Roda-soques

La Roda-soques amb monyo

Remordiment

Mosen Llàtzer

La llagaste

Gossos de l´Aleix

Dubtes

Roda-soques amb creu

Carbassot

Roda-soques i ocellots

Paisatge i Roda-soques

Paisatge

Gossos i tofona

Al.legoria

Mariagna i els llençols

January 9, 2015

Dark Vales (Els sots feréstecs) a l Árgentera

December 8, 2014

Dark Vales

Article written by Alx Phillips (“A literary landscape”)

About the English translation of Els sots feréstecs “Dark Vales” Translated by Alan Yates, edited by Eva Bosch

Barcelona Metropolitan Issue 215/18

http://issuu.com/barcelona_metropolitan/docs/issue_215/18

March 29, 2014

DARK VALES by Raimon Casellas

Filed under: Novels — Tags: , , , — Eva @ 9:06 am

(more…)


© Copyright 2012 EVA BOSCH ALL RIGHTS RESERVED