• Eva's Blog 
Follow Eva on
these Social Networks:
  Follow Eva on Linked In Follw Eva on Twitter Follow Eva on Facebook

September 22, 2019

Portrait of a Woman 2009 – 2012 XXXXX Oil on canvas 120×110 cms Not for sale

Filed under: 8-London 2012 + — Eva @ 10:33 am


“Portrait of a woman” 2009-2012
Oil on canvas
120×110 cms
Not for sale

May 6, 2019

Goddesses in yellow

Filed under: 8-London 2012 + — Eva @ 4:41 pm

 

 

Rotten Eggs and Resin

Filed under: 8-London 2012 + — Tags: , , , — Eva @ 4:27 pm

Goddess made of bread dough

March 4, 2016

Els sots feréstecs

Església de Sant Pau de Montmany

La Roda-soques

La Roda-soques amb monyo

Remordiment

Mosen Llàtzer

La llagaste

Gossos de l´Aleix

Dubtes

Roda-soques amb creu

Carbassot

Roda-soques i ocellots

Paisatge i Roda-soques

Paisatge

Gossos i tofona

Al.legoria

Mariagna i els llençols

December 1, 2012

The making of Roda-soques


© Copyright 2012 EVA BOSCH ALL RIGHTS RESERVED